மைதிலி டீச்சர் – 1

டீச்சராக ஆவது என் கணவு ஆனால் அதர்கான படிப்பும் சரியா இல்லை, லஞ்சம் கொடுத்து வேலை வாங்க பணமும் இல்லை. சிபாரிசு செய்ய ஆளும் இல்லை. ஆனாலும் நான் டீச்சர் ஆனேன்.

சிகப்பு ரோஜா

சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்த நானும் என் கணவரும், எங்களின் காம ஆசைகளால் நாங்களே எங்களின் வாழ்க்கை பாதையை எப்படி மாற்றி கொண்டு இன்பம் அனுபவிக்கிறோம் என்று இந்த தொடரில் கூறுகிறேன்.

பெற்றோர்களின் பரிசு

நான் பரிட்சையில் முதல் மதிப்பெண் எடுத்தை ஒரு காரணமாக ஆகிவிட்டு என் அம்மாவும் என் அப்பாவும் எனக்கு எப்படி ஒரு பரிசை கொடுத்தார்கள் என படியுங்கள்.