பஸ்ஸில் ஒரு ஆண்டியுடன் உல்லாசம்

பஸ்ஸில் ஒரு ஆண்டி உடன் நடந்த உண்மை நிகழ்ச்சி எப்படி அந்த ஆண்டி கூட செக்ஸ் நடந்தது என்று இதில் சொல்ல போகிறேன்.

பக்கத்து வீட்டு பருவ மங்கை உடன் காம விளையாட்டு

என் பக்கத்து வீட்டில்இ ரண்டு பெண்களுடன் அம்மா ஒருவர் இருந்தார். நான் இரண்டாவது பெண்ணை என் காம விளையாட்டு கொண்டு வந்த கதை உண்மையான கதை. என் வாழ்வில் நடந்த சம்பவம்.