நிச்சியதார்த்தாள் நிச்சியமாக சாந்திமுகூர்த்தம் – 4

அம்மாவுக்கே தெரியாம அவளை வலையில் விழா வைத்து அவ் கூதிய பரிசாக பெட்ரா மகனின் கதை. அம்மாவை இருந்தலும் அவளும் பெண் தானே கூதி கிழிக்கும்ல.

நல்ல மருமகளா கள்ள மருமகளா???

நல்ல மருமகள் ஒருத்தி காமத்தில் சிக்க்கி கள்ள ஓஓஓளு போடும் மருமகளாக மாற போகிறாள். அவள் எப்படில ஓலு வாங்குற அவ சூத்து கூதி கிழியாம கிழியாத.

காஞ்ச கூதி லதாவும் கிழட்டு பூலும்

என்னத்த புருஷன் பூலு கடப்பாரையை இருந்தலும். சில நேரம் பழைய திருபுடிச்ச கம்பி தான் கடைக்கும். கடக்க வெற்றிக்கும் லாபம் னு. விட்டு கடைஞ்சி எடுக்கணும். ஒரு பெண்னின் உண்மை காமத்தை உருக்கும் சம்பவம்.

நிச்சியதார்த்தாள் நிச்சியமாக சாந்திமுகூர்த்தம் – 3

என்னத்த பத்தினியை இருந்தலும் கை வைக்கவேண்டிய எடத்துல கைய வெச்ச போதும் பத்தினி புண்டையும் பாயசம் காக்கும். என் அம்மா எவ்வளோ பெரிய பத்தினியை இப்போ என்ன தேடிவ்வர அதுவும் நான் அவளோட மகனு தெரியமா பூலை தேடி ஓடி வார.

நிச்சியதார்த்தாள் நிச்சியமாக சாந்திமுகூர்த்தம் – 2

இந்த கடை இருகோணங்களாக பார்க்க படும். ஒரு குடும்ப பெண் யருயென்று தெரியாத ஒரு அம்பாளை கிட்ட ஓலு வாங்குற. மகன் தன் தாயிக்கு தெரியாமல் ஓத்து அனுபவிப்பான்.

நிச்சியதார்த்தாள் நிச்சியமாக சாந்திமுகூர்த்தம் – 1

என்னோட சகோரியின் நிச்சிதறததால் என்னக்கு என் அம்மாவின் மறுப்பக்கம் தெரிந்தது. அவளின் ஆசையை அறிந்த கதை இது.