அகிலா அத்தையுடன் எனது முதல் அனுபவம்

அகில அத்தையுடன் எனது அனுபவம், எப்படி தன அத்தயுடனே ஒரு காம அனுபவம் ஏற்ப்படும் என்று வியப்பவர்களுக்கு இந்த கதை சமர்ப்பணம்.

செந்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் பாத்திமாவும்

இந்த காமகதையில் செந்தூர் எக்ச்ப்ரச்சில் நானும் பாத்திமாவும் எப்படி செக்ஸ் அனுபவித்தோம் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.