தேன் ஊத்தி நக்கியதில் இன்னொரு தேன் வடிந்தது

இந்த கதையில் வருபவள் என்னோட பக்கத்து தெருவில் இருக்கும் ஒரு ஆண்டி ஒரு வகையில் எங்களுக்கு சொந்தம் தான் அவ ஒரு கருப்பு நாட்டு கட்டை ஆவலுடன் ஒரு பயணம்.