காதல அல்லது காமமா

இந்த நிகழ்வு சுமார் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது. அதாவது 2016 இல் எனக்கும் எனது தூரத்து உறவு முறை கொண்ட அக்கா மகளுக்கும் நடந்தது.

ஒரு தலை காதல்

காதல் மிக சக்தி வாய்ந்தது அதை அனுபவித்தாள் தெரியும் ஆனால் அதை எப்படி அனுபவித்தால் என்று இந்த காம கதையில் பார்க்க போகிறோம்.