தெரியாத நபரிடம் ஓரினச்சேர்க்கை

மெரினா பீச்சில் உள்ள நீச்சல் குளத்தில் குளிக்கச் சென்ற போது என்னை மடக்கி ஓத்த ஒரு ஆண் ஓரினச்சேர்க்கையாளர்