கேரளத்து அண்ணி – 1

ஒரு கேரளத்து தமிழ் தெரியாத அண்ணி க்கு நடந்த காமம் பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன், வாங்க இந்த கதை எப்படி நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.