ஆண்ட்டி உடன் உல்லாசம்

இந்த கதை நான் ஆண்ட்டியுடன் பஸ் ல் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் தொடர்ச்சி (பேருந்தில் ஆண்ட்டியுடன் ஓல் விளையாட்டு).

பேருந்தில் ஆண்ட்டியுடன் ஓல் விளையாட்டு

பேருந்தில் ஆண்ட்டியுடன் ஏற்பட்ட காம ஆசை இது என் வாழ்வில் நடந்த உண்மையான நிகழ்வு.

த்ரீ ஜெண்டர்ஸ்

ஹாய் இந்த கதையில் நான், திருநங்கை இந்து மற்றும் ஜெயந்தி மூவரும் அனுபவித்ததை இது முதல் பகுதி அடுத்த பகுதி. அடுத்த பகுதி எழுதி கொண்டு இருகீரேன். முடிஞ்சவுடன் போஸ்ட் செய்கிறேன்.

நானும் திருநங்கை இந்துவும்

இது திருநங்கை இந்துவுண்டன் ஏற்பட்ட அனுபவம். இது என்னுடைய முதல் கதை இது, வாங்க இந்த வித்யாசமான கதை பார்ப்போம்.