முதல் அனுபவம் உண்மை சம்பவம்

இது ஒரு எதிபாராமல் நடந்த சம்பவம், நாங்க இதுக்கு முன்னாடி மொபைல் எல்லாம் நிறய பெசிருக்கிறோம் இதான் நேர்ல நடந்த உண்மை சம்பவம்.