மனைவியின் அக்காவுடன்

என் மனைவியின் அக்காவை நான் அண்ணி என்று தான் அழைப்பேன் அவளை அவள் வீட்டில் வைத்து அவளுக்கு குழந்தை கொடுத்த கதை….

மனைவியின் தோழி – 1

மனைவியின் தோழியை மடக்கி அவளை ஓத்து பின் அவள் தங்கையை ஓத்து சுகம் கண்டு இன்பத்தில் திளைத்த அனுபவம்