இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 19

சென்ற பகுதியில் வினோத்தின் விரல் வெட்டுப்பட, அதன் பின் நடந்த காம விளையாட்டுகளின் தொடர்ச்சி. படித்து மகிழுங்கள்.

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 18

இது ஒரு குடும்ப உறவு கதை. சென்ற பகுதியில் அனைத்தும் கனவென புரிந்து கொள்ளும் வினோத், மிகுந்த வருத்தத்துடன் இருக்க, அடுத்து நடந்தவைகளை பதிவு செய்துள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 17

இது ஒரு குடும்ப உறவு காம தொடர். சென்ற பகுதியில் வினோத் தன் மாமி இந்திராவுடன் குளியல் அறையில் செய்த லீலைகளை எழுதி இருந்தேன். அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பகுதியில் வினோத்தின் லீலைகளை படித்து மகிழுங்கள்.

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 16

இது ஒரு குடும்ப உறவு காமத் தொடர். சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக குளியலறையில் வினோத் தன் மாமியுடன் என்னென்ன காம லீலைகளை அரங்கேற்றினான் என்பதை இப்பகுதியில் எழுதியுள்ளேன்.

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 15

இது ஒரு குடும்ப உறவு காமக் கதை. இத்தொடரில் ஒரு வாலிபன் எப்படி அவனது அப்பாவி மாமியை காம வலையில் வீழ்த்தி அனுபவிக்கிறான் என்று எழுதியுள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.

சுதாவுடன் சுக வாழ்வு

இது ஒரு குடும்ப உறவு காம கதை. இக்கதையில் எத்தகைய உறவு என்பதும், எப்படி அவர்களுக்குள் காமம் உருவானது என்றும் அடுத்தடுத்த பகுதிகளாக எழுத உள்ளேன்! படித்து மகிழுங்கள்

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 14

சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக, மாமி என்னிடம் செல்லமாய் கோபித்துக் கொள்ள, அதன்பின்னர் மாமிக்கும் எனக்கும் இடையில் நடந்த காம விளையாட்டுகளை இப்பதிவில் எழுதி இருக்கிறேன். படித்து மகிழுங்கள்!!

இன்னசண்ட் இந்திராவுடன் இன்செஸ்ட் உறவு – 13

இது ஒரு குடும்ப உறவுக் காம கதை. சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக, மாமிக்கு நான் உடை அணிவதில் உதவி செய்ய முற்பட, எங்களுக்குள் நடக்கும் காம விளையாட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்!!

மயக்கம் தந்தது யாரோ – 3

சென்ற பகுதியில் காமத்திற்கு அடிமையான வருண் காமத்தில் மூழ்கியிருக்க, திடீரென அவன் அண்ணி, தன் முலையில் கட்டியுள்ள பாலை எடுக்க அவனை உதவிக்கு அழைக்கிறாள். அதன் பின் நடக்கும் சம்பவங்களை இப்பதிவில் எழுதியுள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.

மயக்கம் தந்தது யாரோ – 2

சென்ற பகுதியில் வருண் தன் தாயை இழந்து மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு தள்ளப்பட, அவன் நண்பர்கள் அவனுக்கு போதையை அறிமுகம் செய்ய நினைக்க, அடுத்ததாக நடக்கும் நிகழ்வுகளை இப்பகுதியில் பதிவு செய்துள்ளேன். படித்து மகிழுங்கள்.